Skoči na glavno vsebino

Upravljanje šole-Iskolavezetés

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda.

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnateljica.

Az igazgató az iskola pedagógiai vezetője és ügyvezető szerve.

Ravnateljica šole in vrtca opravlja dela pedagoškega in poslovodnega vodje in v tem okviru opravlja svoje naloge v skladu s predpisi. Organizira in izvaja tudi druge naloge v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo, ustanovitvenim aktom zavoda, splošnimi akti zavoda in drugimi predpisi.

upravljanje_sole

Dostopnost