Skoči na glavno vsebino

Izbirni in neobvezni izbirni predmeti – Kötelező és nem kötelező választható tantárgyak

V zadnjem vzgojno izobraževalnem obdobju 9-letne osnovne šole si učenci sami izberejo največ tri ure oz. najmanj dve uri izbirnih predmetov. Vsak učenec si lahko izbere predmete na podlagi svojih interesov in sposobnosti. Učenci si torej izberejo dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njihovi starši. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko oproščeni izbirnih predmetov.

A kilencéves általános iskolák utolsó nevelési-oktatási időszakában a tanulók legfeljebb három órát választanak, illetve legalább két órát a választható tantárgyakból. Minden tanuló az érdeklődése és képességei alapján választhat tantárgyakat. A tanulók ezért hetente két órát választanak a választható tantárgyak közül, de hármat is lehet, amennyiben a szüleik beleegyeznek. A zeneiskolába járó tanulók mentesülhetnek a választható tantárgyak alól.

V šolskem letu 2021/2022 smo na podlagi prijav učencev oblikovali naslednje izbirne predmete/ A 2021/22-es tanévben a tanulók bejelentkezései alapján a következő választható tantárgyakat alkottuk:

Predmet TantárgyŠt. učencev Tanulói létszámŠt. skupin A csoportok számaŠt ur tedensko Heti óraszám
Angleščina I /i/ Angol I /i/1312
Angleščina II /i/ Angol  II /i/1212
Angleščina III /i/ Angol III /i/712
Daljnogledi in planeti/i/ Távcsövek és a bolygók/i/611
Likovno snovanje /i/ Képzőművészeti tervezés /i/911
Šport: Šport za zdravje /i/ Sport az egészségért /i/2  
Obdelava gradiv: les/i/ Anyagok feldolgozása: fa /i/911
Skupaj Összesen5869

V drugem in tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju lahko učenci izberejo dve uri neobveznih izbirnih predmetov, v prvem razredu pa neobvezni prvi tuji jezik, ni pa nujno.

A második és a harmadik oktatási időszakban a tanulók két órát választhatnak anem kötelező választható tantárgyakból, az első osztályban pedig a nem kötelező első idegen nyelvet, de nem feltétlenül.

Na podlagi prijav smo oblikovali naslednji skupini/ A bejelentkezések alapján akövetkező csoportokat hoztuk létre:

Predmet TantárgyŠt. učencev Tanulói létszámŠt. skupin A csoportok számaŠt ur tedensko Heti óraszám
NIP – Drugi tuji j. – Angleščina Második idegen nyelv –  Angol1412
NIP – Prvi tuji j. – Nemščina Első idegen nyelv – Német1112
NIP – Tehnika NVT – Technika911
Dostopnost