Skoči na glavno vsebino

Podatki o šoli – Az iskoláról

Dobrovnik 266/j, 9223 Dobrovnik / Dobronak

Matična številka/ Azonosító szám: 5086078000

Tel.: 02 578 84 30

Davčna številka/ Adószám: 97102318

Transakcijski račun/ Kereskedelmi számla : 01100 – 6000048523

Vodja zavoda/ Az intézet vezetője: Milena Ivanuša, ravnateljica/ igazgató

Spletna stran/ Weboldal:           http://www.dosdobrovnik.si

Elektronski naslov/ E- mail cím: o-dobrovnik.ms@guest.arnes.si

Ustanovitelj:                Občina Dobrovnik

Alapító:                       Dobronak Község

Soustanovitelj:            Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik

Társalapító:                Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

V sklop zavoda spadata:

  • Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak,
  • Vrtec Pikapolonica Dobrovnik – Dobronaki Katicabogár Óvoda.
Dostopnost