Kontakt:02/578-84-30
 

Poklicna orientacija

Ena izmed nalog OŠ je, da vsakemu učencu, ki se pripravlja na nadaljnje izobraževanje in vstop v svet dela, pomaga. Šola to nalogo prevzema znotraj poklicne orientacije, v kateri sodelujejo vsi strokovni delavci. Cilj aktivnosti je učencem pomagati pri odgovorni odločitvi, o njihovi poklicni poti. V proces poklicne orientacije so vključeni učenci, učitelji, starši. Koordinator in izvajalec aktivnosti je šolska svetovalna služba.

V okviru poklicne orientacije na šoli se povezujemo tudi z zunanjimi institucijami (Zavod za zaposlovanje, srednje šole, Pomurska gospodarska zbornica, …).

Program poklicne orientacije, ki ga izvajamo, zajema številne dejavnosti za učence in starše:

Dejavnosti za starše:

 • roditeljska sestanka,

– september: izbira poklica, poklicni interes, predstavitev srednješolskih programov, novosti, naše aktivnosti, informacije na spletu,

– januar/februar: razpis, omejitev vpisa, izbirni postopek, štipendiranje,

 • individualni svetovalni razgovori s šolsko svetovalno delavko in razredničarko,
 • tržnica poklicev – december,
 • informativna dneva v mesecu februarju, obisk srednje šole – učenec in starši.

Dejavnosti za učence:

 • ponovitev dejavnikov izbire poklicne poti,
 • predstavitev spletnega mesta  mojaizbira.si ter drugih spletnih mest, ki obsegajo najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju, srednjih šolah in štipendijah,
 • delo na računalniškem programu »Kam in kako«,
 • razredniške ure – informiranje o sistemu šolanja, možnostih, zahtevnostjo srednjih šol, predmetniki ipd.,
 • izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti,
 • tržnica poklicev,
 • individualni razgovori z učenci,
 • informativna dneva na srednjih šolah,
 • izpeljava postopka prijavljanja za VPIS v srednje šole,
 • pomoč učencem pri morebitnih preusmeritvah,

Udeleževali se bomo tudi ponujenih predstavitev poklicev glede na interes učencev.