Kontakt:02/578-84-30
 

Poklicna orientacija – Pályaválasztási tájékoztató

NOV ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

TERMINI DEJAVNOSTI

14. in 15. 2. 2020

Informativni dnevi na srednjih šolah in v dijaških domovih.

do 4. 3. 2020

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športnega oddelka gimnazije.

do 26. 3. 2020

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športnega oddelka gimnazije.

do 11. 5. 2020

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šol. leto 2020/2021.

20. 5. 2020 (do 16. Ure)

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ).

Med 1. In 6. 6. 2020

Dodatno opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazije.

Do 10. 6. 2020

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športnega oddelka gimnazije.

do 16. 6. 2020
(do 14. Ure)

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ.

Do 24. 6. 2020

Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa (kdaj se kandidati zglasijo na šoli in kaj prinesejo s sabo).

Do 26. 6. 2020 (do 16. ure)

Javna objava omejitve vpisa (spletna stran MIZŠ).

30. 6. – 6. 7. 2020

Vpis.

Do 16. 7. 2020 (do 16. ure)

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ).

do 31. 8. 2020

Vpis učencev na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.