Kontakt:02/578-84-30
 

Šolska prehrana – Iskolai étkeztetés

Na šoli je poskrbljeno za prehrano učencev in otrok v vrtcu. Trudimo se, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj posameznika. Za vse otroke, ki imajo zdravniško potrdilo, pripravljamo posebne obroke v skladu z navodili zdravnika.

Za učence pripravljamo v naši kuhinji, dopoldansko malico in kosilo. Za otroke v vrtcu in prvega razreda pa še popoldansko malico. Učenci imajo malico in kosilo v jedilnici šole, vrtec pa v svojih prostorih. Učenci imajo v šolski jedilnici vsak dan na razpolago vodo, ki si jo lahko postrežejo v času odmorov po svoji želji.

Učenci šole malicajo med 9.25 in 9.45 uro.

Čas za kosilo je med 12.15 in 12.35 za učence od 6. do 9. razreda in tiste, ki niso vključeni v podaljšano bivanje ter med 12.35 in 13.05 za učence podaljšanega bivanja.

Odjava šolskega obroka:

Posamezni obrok šolske malice se lahko odjavi na način, da ga za učenca praviloma odjavijo straši. Za pravočasno odjavo se šteje odjava vsaj en delovni dan prej oziroma še isti dan, ko je učenec odsoten, vendar najkasneje do 8:00 ure, v tajništvu šole. Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, malico odjavi šola.

Jedilnik šolske prehrane je objavljen na oglasni deski in na spletnih straneh šole.

Cena malice je za učence 0,80 evra. Cena kosila pa 2,00 evra.