Skoči na glavno vsebino

Subvencionirana šola v naravi

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja sredstva za subvencioniranje šole v naravi in so namenjena izključno znižanju prispevka staršev za šolo v naravi. Upravičenost subvencije za šolo v naravi učencem se ugotavlja na podlagi kriterijev Pravilnika o določitvi podrobnejših kriterijev in postopka za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi:

  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu (brezposelnost staršev),
  • višina otroških dodatkov,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.

Višina subvencije je odvisna od števila prejetih vlog in višine razpoložljivih sredstev namenjenih subvencioniranju šole v naravi.

Starši so obveščeni o postopku za uveljavljanje dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencem. O upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi se odloča v skladu z določbami zakona o osnovni šoli, po postopku in na način, ki ga ureja splošni upravni postopek.

Azok a tanulók részére, akik társadalmi státuszuk miatt nem tudják kifizetni az iskola a természetben teljes összegét, az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium anyagi támogatást biztosít. E fajta segítség kizárólag a szülők iskolai jellegű hozzájárulásának csökkentésére szolgál. Az iskola a természetben támogatására azok a tanulók jogosultak, akik teljesítik a Részletesebb kritériumok meghatározásáról vonatkozó szabályok és a tanulók számára pénzeszközök elosztási eljárásának kritériumait:

  • pénzbeli szociális segélyben részesülnek a társadalombiztosítási előírások alapján (szülői munkanélküliség),
  • a gyermek után járó támogatások összege,
  • tartós betegség a családban,
  • hosszabb távú társadalmi problémák és egyéb sajátosságok a családban.

A támogatás összege a beérkezett pályázatok számától és az iskola a természetben támogatására szánt rendelkezésre álló anyagi összegétől függ.

A szülők tájékoztatást kapnak az iskola a természetben támogatásával kapcsolatos kérelem benyújtásának történő eljárásának folyamatáról. A tanuló az iskola a természetben támogatásáról való jogosultságáról az általános iskolai törvény rendelkezései szerint, az általános közigazgatási eljárás rendje és módja szerint döntenek.

Dostopnost