Kontakt:02/578-84-30
 

NPZ

IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) V

DVOJEZIČNI OSNOVNI ŠOLI DOBROVNIK V ŠOLSKEM LETU 2019/20

Leto Mesec Datum – dan Aktivnost
2019 SEPTEMBER 2. – ponedeljek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ – ŠPORT
NOVEMBER 29. – petek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
2020 MAJ 5. – torek NPZ iz slovenščine / madžarščine za 6. in 9. razred
7. – četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
11. – ponedeljek

NPZ iz nemščine za 6. razred

NPZ iz športa za 9. razred

JUNIJ 1. – ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

2. – torek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

3. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

8. – ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

9. – torek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

10. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

15. – ponedeljek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
16. – torek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
24. – sreda

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

 

Informacije za učence in starše

Tájékoztató a tanulóknak és szülőknek