Kontakt:02/578-84-30
 

Dnevi dejavnosti – Tevékenységi napok

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Izvajamo jih v šolskem okolišu, kakor tudi širše, v različnih krajih, zato se izvajajo kot poučne ekskurzije za učence.

Cilj dnevov dejavnosti je omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

Posamezni dan dejavnosti se izvede v obsegu 5 pedagoških ur.

Deleži posameznih sklopov dejavnosti, ki so določeni na podlagi upoštevanja razvoja otrok ter zastopanosti predmetnega področja v predmetniku osnovne šole, so naslednji:

                             RAZRED/ OSZTÁLY: 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r  6. r 7. r 8. r 9. r
KULTURNI DNEVI – MŰVELŐDÉSI NAPOK 4 4 4 3 3 3 3 3 3
NARAVOSLOVNI DNEVI – TERMÉSZETISMERETI NAPOK 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI – MŰSZAKI NAPOK 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI – SPORTNAPOK 5 5 5 5 5 5 5 5 5