Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad

Delovanje učbeniškega sklada poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju šolskih učbeniških skladov Ministrstva za šolstvo in šport ( UL.RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popr. In 65/09-popr.) ter Internim pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada. Nabava novih učbenikov poteka v skladu z dogovorom nosilcev posameznega predmeta ter v skladu z zahtevami in potrebami dvojezičnega devetletnega izobraževanja. Vodi se tudi statistika o uporabi in izposoji učbeniškega gradiva. Učbenike in delovne zvezke za 1. in 2. razred financira v celoti Ministrstvo za šolstvo in šport, za učence od 3. do 9. razreda pa namenja 3,2 točki na učenca (vrednost točke je 5 €). Vsak nakup in odpis učbenika se vodi v vzajemnem katalogu COBISS3, ki ga naša knjižnica že obdelanega po strokovnih knjižničarskih standardih in pravilih prevzema ter v svojem sistemu omogoča evidentiranje tega učnega gradiva, ki ga knjižničar evidentira v programu Evidentiranje učnega gradiva (Nov Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov bo v celoti veljal šele za šolsko leto 2020/21). Predlog odpisa učbenikov pisno potrdi ravnateljica zavoda.

Ministrstvo za šolstvo in šport omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za učence od prvega do tretjega triletja osnovne šole, to je od 1. do 9. razreda.

  • Učenci dobijo učbenike ob začetku šolskega leta.
  • Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike. Za zadržan (nevrnjen) ali poškodovan učbenik plača učenec  odškodnino, ki znaša največ 2/3 in najmanj 1/3 nabavne cene učbenika.
  • V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami (razen za 1. in 2. razred).

Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.

 

Dostopnost