Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad – Iskolaalap

Z zadnjo novelo ZOFVI (41. člen) je bilo določeno 6-mesečno obdobje, v katerem mora vsak zavod sprejeti odločitev za ustanovitev šolskega sklada. Vzporedno s tem je potrebno oblikovati Upravni odbor, ki ga sestavljajo 3 predstavniki staršev (ki jih predlaga Svet staršev) in 4 predstavniki zavoda (predlaga jih Svet zavoda).

 

Delo funkcionarjev je prostovoljno, njihovo delo pa je:

  • sprejemanje pravil sklada,
  • sprejemanje letnega programa dela šolskega sklada in poročila o njegovem izvajanju,
  • določitev finančnega načrta in sprejemanje zaključnega računa sklada,
  • obravnavanje mnenj in predlogov Sveta staršev o pomoči in odločanje o njih,
  • odločanje o nakupu nadstandardne opreme,
  • odločanje o morebitnih pritožbah staršev,
  • sklepanje pogodb o nakupu opreme ipd.,
  • opravljanje drugih pristojnosti.

 

Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme,  zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem starše učencev, o potrebah po financiranju dejavnosti in potrebah posameznega razreda.

Sredstva, zbrana na transakcijskem računu zavoda, posebej evidentira računovodstvo zavoda.

Dostopnost