Skoči na glavno vsebino

Prometno osveščena šola – A forgalmi szabályok tudatosítása az iskolában

V prometu so otroci zaradi svojih razvojnih značilnosti še posebno ogroženi, zato si jih bomo prizadevali pripraviti za varno in odgovorno sodelovanje v cestnem prometu. To je naloga staršev, učiteljev, strokovnih organizacij, policije in civilne družbe. Sodelovanje odraslih deluje v dveh smereh: vpliva neposredno na ravnanje otrok v cestnem prometu in na njihovo znanje, posredno pa kot zgled za ustrezno ravnanje.

Cilja, ki ju postavlja Ministrstvo za šolstvo in šport za varno udeležbo v cestnem prometu, sta:

 • Zagotoviti varno pot učencem v šolo in domov in izobraževati učence, kako varno sodelovati v cestnem prometu.
 • Vzpodbuditi uporabnike cest k odgovornejšemu vedenju ter si prizadevati za večjo varnost v cestnem prometu.

Vzgojno-izobraževalni cilji in naloge – Nevelési-oktatási célok és feladatok

Učenci:

 • pridobijo spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom,
 • se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču,
 • poznajo sestavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov, obvezno opremo kolesa in znajo pravilno vzdrževati kolo,
 • se vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v cestnem prometu, znajo varovati sebe in druge udeležence v prometu,
 • se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega časa, za krepitev telesnih sposobnosti in aktiven odnos do varstva narave.

 

Prometni krožek:

 • Priprava ekipe na medobčinsko tekmovanje „Kaj veš o prometu” .
 • Spretnostna vožnja na poligonu.
 • Učenje prometnih znakov in prometnih predpisov.
 • Izvedba kolesarskega izpita za učence 5. razreda ter vseh ostalih, ki so doslej bili neuspešni pri opravljanju le-tega.
Dostopnost