Skoči na glavno vsebino

Podatki o vrtcu- Az óvoda adatai

Ime vrtca: Vrtec Pikapolonica Dobrovnik – Dobronaki Katicabogár óvoda

Naslov vrtca:    DOŠ DOBROVNIK – KÁI Dobronak

Enota VRTEC DOBROVNIK

Dobrovnik 251/c

9223 Dobrovnik – Dobronak

Vrtec deluje kot javni zavod v sklopu Dvojezične osnovne šole Dobrovnik.

E-naslov vrtca: vrtec.dobrovnik@gmail.com

Vodja zavoda: Milena Ivanuša, prof. Razrednega pouka

Vodja enote vrtca: Edit Varga,

Telefonska št. vrtca: 02/579 10 31

Telefonska št. šole: 02/579 14 30

Transakcijski račun pri UJP, MS: 01356 – 6030649082

Davčna številka: 97102318

Ustanovitelj:    Občina Dobrovnik

Alapító:           Dobronak Község

Soustanovitelj: Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik

Társalapító:      Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Dostopnost