Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba-Az iskola tanácsadó szolgálata

 

DELOVNI ČAS / MUNKAIDŐ
Šola / Iskola Dan / Nap Ura / Óra

DOŠ Dobrovnik

KÁI Dobronak

02 578 90 88

ponedeljek, sreda,

1. in 3. četrtek v mesecu

hétfő, szerda, 1. és 3. csütörtök

 

7.00 – 15.00

DOŠ Genterovci / Göntérházi KÁI

(02 577 28 30)

torek, petek, 2. in 4. četrtek v mesecu

kedd, péntek, 2. és 4. csütörtök

 

7.00 – 15.00

e-pošta: suzana.urisk@guest.arnes.si

URADNE URE / HIVATALOS ÓRÁK

DOŠ Dobrovnik / KÁI Dobronak

Dan / Nap Ura / Óra
ponedeljek, sreda, četrtek / hétfő, szerda, csütörtök 7.30 – 14.30

Po delovnem času: v času govorilnih ur oz. po dogovoru.

Munkaidő után: a fogadóóra ideje alatt, illetve megbeszélés szerint.

 

Šolska svetovalna služba spremlja razvoj učencev od vstopa v osnovno do vpisa v srednjo šolo. Skupaj s starši, učitelji in vodstvom šole delujemo timsko ali individualno ter pokrivamo naslednja področja dela:

* socialna delavka Suzana Urisk:

 • vpis in spremljanje šolskih novincev;
 • koordinacija dela z nadarjenimi učenci;
 • koordinacija in izvajanje postopkov usmerjanja učencev s posebnimi potrebami;
 • koordinacija dela z učenci z učnimi težavami;
 • koordinacija in izvajanje  skupinskih in individualnih oblik  pomoči ter svetovanje pri reševanju razvojne, psihološke, pedagoške in socialne problematike učencev;
 • poklicno svetovanje, vpis v srednje šole in štipendiranje;
 • socialno delo oz. pomoč pri razreševanju socialno ekonomskih stisk (prehrana, dnevi dejavnosti, šola v naravi, vključevanje otrok v brezplačne oblike letovanja in druge aktivnosti);
 • sodelovanje z vodstvom pri zagotavljanju pogojev za oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli;
 • svetovalno-preventivno delo v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja (npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje učencev v socialnih spretnostih, za sproščanje, za preprečevanje odvisnosti od drog, trpinčenja in oblik nasilništva ipd.).

* ravnateljica Milena Ivanuša (telefon: 579 14 34, e-pošta: milena.ivanusa@guest.arnes.si)

Skupna področja dela:

 • pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela;
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami;
 • osveščanje staršev o osnovnih vzgojnih načelih; svetovanje staršem za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne/disciplinske težave;
 • svetovanje in neposredna pomoč učencem (in staršem učencev) s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost