Skoči na glavno vsebino

Hišni red-Házirend

Poslovni čas vrtca je od ponedeljka do petka, od 6.15 do 15.30 ure. Prilagojen je potrebam staršev. Definiran je bil na roditeljskih sestankih oddelkov. Poslovni čas se po potrebi staršev lahko spremeni oz. se usklajuje s potrebami posameznega oddelka in vrtca kot celote.

Az óvoda nyitvatartása hétfőtől péntekig, 6.15-től 15.30 óráig. A tagozatok szülői értekezletein egyeztettük. A nyitvatartási idő a szülők igényeiknek megfelelően megváltozhat, illetve egyeztetés alapján az egyes tagozat és az óvoda igényeinek megfelelően.

 

Odprtost in poslovanje vrtca je od 1. 9. 2015 do 29. 8. 2016, vsak delovni dan. V času šolskih počitnic, ko je število prisotnih otrok nižje, so oddelki združeni. Zadnja dva delovna dneva v avgustu je v vrtcu generalno čiščenje in razkuževanje igrač in je vrtec zaprt, po dogovoru s starši na 1. roditeljskem sestanku.

 

PRAVILA VRTCA PIKAPOLONICA DOBROVNIK

 • Vsi otroci morajo pred sprejemom v vrtec opraviti zdravniški pregled pri pediatru in zdravniško potrdilo skupaj z vlogo za sprejem otroka v vrtec oddati vzgojiteljem oz. pomočnici vzgojiteljice.
 • Odsotnost otroka je potrebno sporočiti vzgojiteljem oz. pomočnici vzgojiteljice do 8.00 ure zjutraj za tekoči dan.
 • Bolnega otroka starši odjavijo vzgojiteljem, pri vrnitvi otroka z bolniške pa prinesejo zdravniško opravičilo. Zdravila naj otrok dobiva doma, v vrtcu pa le takšna, ki jih predpiše zdravnik.
 • Vsi otroci, vključeni v vrtec, imajo rezervna oblačila v vrečki v garderobi.
 • Vstop v oddelek je dovoljen izključno v copatih. (Velja tudi za odrasle!)
 • Copati, ki ne dajejo opore razvijajoči se nogi, niso primerni za otroka v vrtcu (natikači…).
 • Pomoč staršev je pedagoškim delavcem pri skupnem druženju otrok, staršev in pedagoških delavcev, zelo zaželena.
 • Starši se od otrok poslovijo praviloma v garderobi in otroke predajo vzgojiteljem oz. pomočnici vzgojiteljice. Pri odhodu iz vrtca velja pravilo, da starši poiščejo stik z vzgojitelji oz. pomočnico vzgojiteljice in od njih prevzamejo svojega otroka.
 • Otroci lahko prinašajo svoje igrače v vrtec le v ponedeljek. Dragocene igrače, pa tudi igrače, kot so sablje, puške, noži…, ne sodijo v vrtec.
 • Verižice, prstani, zapestnice in ostali nakit v vrtcu pri predšolskih otrocih ni zaželen (odgovornost prevzamejo starši).
 • V vrtcu ni dovoljeno žvečenje žvečilnega gumija.
 • Zapiranje vhodnih vrat in vrat na ograji, je OBVEZNO.
 • Življenje in delo v vrtcu je načrtovano.
 • Odrasli smo s svojim delovanjem vzor našim malčkom, zato se obnašamo vljudno, strpno, razumevajoče in upoštevamo ter vzpodbujamo prilagajanje otroka na življenje v skupini več otrok.

A DOBRONAKI KATICABOGÁR ÓVÓDA SZABÁLYAI

 • Az óvodába való beiratkozás előtt minden gyermek számára kötelező az orvosi vizsgálat  a gyermekorvosnál. Az ott kapott igazolást a beiratkozási lappal együtt az óvodába kell eljuttatni.
 • A gyermek távolmaradását szíveskedjenek még aznap reggel 8-ig jelenteni az óvónőnek vagy a segédjének.
 • A beteg gyermek kimaradását jelentsék az óvónőnek. A távolmaradásról hozzanak orvosi igazolást. A gyógyszereket a gyermek otthon kapja, kivéve azokat, amelyeket orvos ír elő.
 • A gyermekek tartalék ruhája az öltözőben legyen.
 • A csoportba való belépés kizárólag csak papucsban engedélyezett. (A felnőttekre is vonatkozik!)
 • Az olyan papucs, mely a gyermek lábának nem biztosít kellő tartást, nem megfelelő az óvodai használatra (belépős papucs).
 • A közös társalgásakkor elvárjuk a szülők segítségét is.
 • Rendszerint a szülők az öltözőben köszönnek el a gyermekektől, és átadják őket az óvónőnek vagy segédjének. Hazamenetelkor az óvónővel vagy segédjével való egyeztetés alapján vihető el a gyermek.
 • A gyermekek játékaikat csak hétfőn hozhatják az óvodába. Az értékes és a tiltott játékokat, mint pl.: a puskák, kardok, kések … nem tartoznak az óvodába.
 • A gyermekek az óvodában ne viseljenek láncokat, gyűrűket, karláncot és egyéb ékszert. (a felelősség a szülőket terheli).
 • Az óvodában nem engedélyezzük a rágógumit!
 • A bejárati ajtó és a kertajtó zárása kötelező.
 • Az óvodai élet és a munka tervezett.
 • A felnőttek tevékenységeinkkel példaképként szolgálunk a kicsiknek, ezért legyünk barátságosak, türelmesek, megértőek. Vegyük figyelembe és segítsük a gyermek csoportba való beilleszkedését.
Dostopnost