Skoči na glavno vsebino

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV A TANULÓK ÖNTESZTELÉSI PROTOKOLLJA

I.

(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomatskih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužb s koronavirusom.

(1) A SARS-CoV-2-re történő rendszeres öntesztelés olyan szűrőprogramot jelent, amely lehetővé teszi a tünetmentes személyek gyors azonosítását a tünetek megjelenése előtti időszakban, gyors elkülönítésüket, és így a koronavírus-fertőzés elterjedésének megállítását.

 

(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

(2) Ezzel a protokollal meghatározásra kerül a célcsoport, a kitivelezők, és a SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló gyorstesztekkel végzett öntesztelés elvégzésének terjedeme és eljárási módja.

 

II.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ) za vse učence osnovnih šol in za učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, ter za otroke in mladostnike, vključene v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenim in vedenjskimi motnjami (v nadaljevanju: učenci).

(1) A gyors antigén teszttel (HAG-teszt) történő öntesztelés SARS-CoV-2-re a nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben (a továbbiakban: NOI) folyik minden általános iskolai tanuló számára, és a 3-6. szintű speciális oktatási programokba beiratkozott tanulók, valamint az érzelmi és viselkedési zavarokkal küzdő gyermekekkel és serdülőkkel foglalkozó oktatási intézménybe beiratkozott gyermekek és serdülők számára(a továbbiakban: tanulók).

 

(2) Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se s šolami dogovorijo, ali se bodo otroci in mladostniki testirali v šoli ali v zavodu. Učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, samotestiranje s starši ali zakonitimi zastopniki opravijo doma, nato šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na evidenčnem listu.

(2) Az érzelmi és viselkedési zavarokkal küzdő gyermekekkel és serdülőkkel foglalkozó gyermek- és ifjúságnevelési intézményeknek meg kell állapodniuk az iskolákkal arról, hogy a gyermekek és serdülők tesztelését az iskolában vagy az intézményben végzik. Azok a tanulók, akik sajátos szükségleteik miatt nem képesek egyedül elvégezni az öntesztet, otthon, szüleikkel vagy törvényes képviselőjükkel végzik el az öntesztelést, majd a teszt eredményét egy adatlapon jelenteniük kell az iskolának vagy az intézménynek.

 

(3) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je obvezno in brezplačno.

(3) A SARS-CoV-2-re történő öntesztelés kötelező és ingyenes.

 

(4) Samotestiranje na SARS-Cov-2 se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V kolikor je učenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

(4) A SARS-CoV-2-re történő öntesztelést heti három alkalommal kivitelezik, rendszerint hétfőn, szerdán és pénteken. Amennyiben az említett napokon hiányzik a tanuló, a tesztelést a nevelési-oktatási intézménybe jövetel első napján végezi el.

(5) Učencu pripada za samotestiranje 20 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenost v zavod.

(5) A tanulónak havonta 15 öntesztelést szolgáló teszt jár, amelyet a tanuló, illetve a szülei vagy a törvényes képviselője az egészségbiztosítási kártya vagy az iskolalátogatási igazolás ellenébe vesz fel a gyógyszertárban.

 

(6) Samotestirajo se učenci, ki niso bili polno cepljeni ali niso preboleli COVID-19 ali niso bili polno cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev.

(6) Azon tanulók végeznek öntesztelést, akik nem kaptak teljes COVID-19 elleni védőoltást vagy nem élték át a COVID-19-et vagy nem kaptak teljes védőoltást és átélték a COVID-19-et, de a fertőzés után már több, mint hat hónap telt el.

 

III.

(1) Učenec, ki je bil v času udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno izobraževalnem zavodu v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu, če se v vzgojno-izobraževalnem zavodu testira s testi HAG za samotestiranje vsak dan v obdobju sedmih dni.

(1) Azon tanulót, aki a nevelő-oktató intézményben  a nevelő – oktató tevékenység során magas kockázatú kontakszeméllyel (a Covid-19-cel fertőzött személlyel) volt kapcsolatban, nem küldik, illetve nem rendelik el számára az otthoni vesztegzárt, amennyiben a nevelő-oktató intézményben hét napon keresztül antigén gyorsteszttel leteszteli magát.

 

(2) Učenec, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pa se napoti oziroma se mu odredi ukrep karantene na domu, če je bila v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencev.

(2) Azon tanuló számára, aki a nevelő-oktató intézményben magas kockázatú kontakszeméllyel (a Covid-19-cel fertőzött személlyel) volt kapcsolatban, otthoni vesztegzárt rendelnek el, illetve abba küldik, amennyiben az adott tagozaton belül a tanulók több mint 30%-ánál megerősített fertőzést tapasztaltak.

 

(3) Testiranje s testi HAG za samotestiranje velja za izpolnjevanje pogoja PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih med časom, ko učenec uveljavlja izjemo od napotitve oziroma odreditve ukrepa karantene na domu.

(3) Az antigén gyorsteszttel történő önteszteléssel a tanuló a GYOT  feltételnek tesz eleget, mely lehetővé teszi az iskolán kívüli tevékenységekben való részvételt azon időben, amikor a tanuló az otthoni vesztegzár elrendelése alól kivételes felmentést kér.

 

(4) Učenec, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 v vzgojno-izobraževalnem zavodu, se ne napoti oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu, in se mu tudi ni treba testirati s testom HAG za samotestiranje, če je prebolel COVID-19, kar dokazuje z dokazilom:

(4) Azon tanulót, aki a nevelő-oktató intézményben magas kockázatú kontakszeméllyel (a Covid-19-cel fertőzött személlyel) volt kapcsolatban, nem küldik, illetve nem rendelnek el számára otthoni vesztegzárt, és antigén gyorsteszttel sem szükséges tesztelnie magát, amennyiben koronavírusból gyógyult (átesett a COVID-19 betegségen), s ezt:

      – o pozitivnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR), ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni

        –  tíz napnál régebbi, a polimeráz-láncreakció módszerével előállított pozitív koronavírus teszttel (PCR teszt) igazolja,  és a pozitív PCR teszttől 45 napnál rövidebb idő telt el

         

     – ali je prebolel COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni in je bil cepljen z drugim odmerkom cepiva.

       – vagy COVID 19-ből gyógyult, amit a tíz napnál régebbi pozitív PCR teszt eredményéről kiállított  bizonylattal igazol, és felvette  a második oltást.

 

(5) Učenec, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 v vzgojno- izobraževalnem zavodu, se ne napoti oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu, in se mu tudi ni treba testirati s testom HAG za samotestiranje, če predloži dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

(5) Azon tanulót, aki a nevelő-oktató intézményben magas kockázatú kontakszeméllyel (a Covid-19-cel fertőzött személlyel) volt kapcsolatban, nem küldik, illetve nem rendelnek el számára otthoni vesztegzárt, és antigén gyorsteszttel sem szükséges tesztelnie magát, amennyiben ezt a negatív gyorsteszt eredményéről kiállított bizonylattal igazolja, s a kenetvételtől 24 óránál rövidebb idő telt el.

                                                                                

IV.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARSCoV-2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. Samotestiranje se izvaja skladno z navodili proizvajalca.

(1) A SARS-CoV-2 kimutatását szolgáló öntesztelést hitelesített SARS-CoV-2 antigén gyorstesztekkel végzik, melyek eleget tesznek ezen szándéknak. Az öntesztelés a gyártó útmutatóival összhangban történik.

 

(2) Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki učenca poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo napotil v izolacijo in podal vse nadaljnja navodila.

(2) A SARS-CoV-2 kimutatását szolgáló öntesztelés feltétele, hogy a tanuló egészségesnek érzi magát, nincsenek akut légúti fertőzésre vagy emésztőszervi fertőzésre utaló tünetei. Betegség tünetei esetén a tanuló szülei vagy törvényes képviselője köteles felhívni a kiválasztott háziorvosa rendelőjét, aki  rendel el, és megadja a további utasításokat.

 

(3) Učenci test izvedejo v prostorih, ki ga določi izvajalec izobraževalnega programa. Samotestiranje se izvede tako, da je med prisotnimi osebami zagotovljena zadostna medsebojna razdalja.

(3) A tanulók  a tesztelést azokban a helyiségekben kivitelezik, amelyet a oktatási program kivitelezője jelöl ki. Az öntesztelést úgy kell kivitelezni, hogy az ott lévő személyek között biztosítva legyen a megfelelő távolságtartás.

 

(4) Učenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem predelu, tako da jim pokriva samo usta.

(4) A tanulók az orrból történő mintavétel ideje alatt a maszkot eltávolítják az orr-részről de úgy, hogy az még eltakarja a szájrészt.

 

(5) Učitelj/oseba, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in se učencu približa v neposredno bližino le v primeru, ko je to nujno. Ravna skladno z navodili pooblaščenega specialista MSPŠ, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih.

(5) A tanár/a tesztelést kísérő személy mindig maszkot visel, és csak akkor lép közel a tanulóhoz, ha feltétlenül szükséges. Az egyes munkakörökben a szervezési folyamatot és kockázatokat pontosan ismerő, felhatalmazott FKS szakorvos utasításai szerint jár el.

 

(6) Učenec si pred pričetkom postopka umije roke. Na čisto delovno površino položi brisačko za enkratno uporabo na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja.

(6) A tanulók az öntesztelés előtt kezet mosnak. A tiszta munkafelőletre egyszer használatos törlőkendőt tesznek, amelyre rárakják az összes anyagot, melyet az öntesztelés kivitelezésekor használnak.

 

(7) Po opravljenem testiranju po potrebi prebriše uporabljeno površino mize. Na koncu brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko plastično vrečko za zbiranje odpadkov.

(7) Az öntesztelés után szükség szerint letöröli az asztal használt felületét. Végül a törlőkendőt a használt anyaggal együtt egy erre a célra szolgáló műanyag hulladékgyűjtő zacskóba dobja.

 

(8) Po opravljenem testiranju si učenec umije/razkuži roke.

(8) A tesztelés után a tanuló megmossa/fertőtleníti a kezét.

 

(9) Po vsaki skupini, ki izvede samotestiranje je treba prostor dobro prezračiti. V primeru, da je kateri izmed upravičencev pozitiven je treba prostor dodatno očistiti/razkužiti.

(9) Miután minden csoport elvégezte az önellenőrzést, a helyiséget jól ki kell szellőztetni. Amennyiben az öntesztelők közül valaki pozitív, a helyiséget jól ki kell takarítani/fertőtleníteni kell.

 

(10) Odpadke pri izvajanju samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je treba namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih vreč z odpadki nastalimi pri izvajanju samotestiranja naj se nikoli ne odpira.

(10) A SARS-CoV-2 kimutatását szolgáló öntesztelés elvégzéséből származó hulladékokat (pl. használt törlőkendőket, tesztanyagokat) és a helyiség tisztításából származó hulladékokat (pl. eldobható törlőkendőket) műanyag hulladékgyűjtő zacskóba kell tenni, és amikor tele van, szorosan be kell kötni. A zacskók tartalmát nem szabad összenyomni, a hulladékot, miután belerakta a zacskóba, nem szabad megfogni. A zacskót egy másik műanyag hulladékgyűjtő zsákba kell helyezni, szorosan összekötve és megjelölve, elkülönítva az egyéb hulladékoktól, olyan helyen ahol a gyermekek nem férnek hozzá, és legalább 72 órán keresztük külön kell tárolni, mielőtt a vegyes hulladéktartályba (egyéb hulladékok) helyezik el. A megtöltött és felcímkézett hulladékzsákokat soha nem szabad kinyitni az öntesztelés során.

 

V.

(1) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 učenec in ravnatelj/direktor ravnata v skladu z Navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu).

(1) A SARS-CoV-2 kimutatását szolgáló öntesztelés pozitív teszteredménye esetén a tanuló és az igazgató az Országos Közegiszségügyi Intézet (NIJZ) utasításainak megfelelően jár el (Az oktatási intézményeknek és diákotthonoknak (DO) szóló utasítások az intézményben felmerülő SARS-CoV-2-fertőzés gyanúja vagy megerősítése esetén).

 

(2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 ravnatelj/direktor o tem obvesti starše oziroma njegove zakonite zastopnike.

(2) A SARS-CoV-2 kimutatását szolgáló öntesztelés pozitív teszteredménye esetén az igazgató értesíti a tanuló szüleit, illetve törvényes képviselőjét.

 

(3) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju za napotitev na PCR testiranje, starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki nemudoma kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika, ali ga nemudoma naročijo na PCR testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe, brez predhodnega obveščanja osebnega zdravnika.

(3) A gyorsteszt pozitív eredménye esetén a szülő vagy a törvényes képviselő azonnal felveszi a kapcsolatot az általa választott háziorvossal, vagy a háziorvos előzetes értesítése nélkül azonnal intézkedik arról, hogy a gyermekénél a közegészségüyi hálózat valamely egészségügyi szolgáltatójánál PCR-tesztre rendeljék.

 

(4) Izvajalec zdravstvene dejavnosti takoj, najpozneje pa v 24 urah od pozitivnega rezultata testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2, odvzame bris za test PCR.

(4) Az egészségügyi szolgáltatást kivitelezője azonnal, de legkésőbb 24 órán belül a SARS-CoV-2-ra vonatkozó pozitív HAG-teszt eredménye után kenetet vesz PCR-teszthez.

 

(5) Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

(5) A tanuló a PCR-teszt eredményét elkülönítőben, otthon várja meg. A tanuló nem hagyhatja el az otthonát, korlátozni kell kontaktusait másokkal, és következetesen be kell tartania az ajánlásokat a betegség terjedésének megfékezése érdekében.

 

(6) V primeru pozitivnega PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.

(6) Pozitív PCR-teszt esetében a tanuló szülei vagy törvényes képviselői tájékoztatják az iskola igazgatóját, vagy az igazgató által erre meghatalmazott személyt, és a gyermek háziorvosát.

 

(7) Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.

(7) Az igazgató az Országos Közegészségügyi Intézet utasításainak megfelelően jár el (Útmutató a nevelési-oktatási intézményeknek (NOI) a SARS-CoV-2 fertőzés gyanúja vagy megerősített előfordulása esetén az intézményben), ha egy intézményben SARS-CoV-2 fertőzés gyanúja vagy megerősített előfordulása merül fel. A nevelési-oktatási intézményben az intézkedést a megerősített pozitív PCR-vizsgálati eredményt követően kell kezdeményezni.

 

(8) V primeru negativnega PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

(8) Negatív PCR-teszt esetében a tanuló bekapcsolódhat az oktatási folyamatba, illetve részt vehet a tanításban.

 

mag. Franc Vindišar,

državni sekretar (államtitkár)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost