Skoči na glavno vsebino

Šolski okoliš in šolski prostor – Iskolakörzet

Šolski in vzgojno-varstveni okoliš zajema Občino Dobrovnik z naselji KS Dobrovnik – Dobronak, KS Strehovci in KS Žitkovci – Zsitkóc.

Az iskola és az oktatásvédelmi körzet magában foglalja Dobronak Község Önkormányzatá, Dobrovnik – Dobronak helyi közösséget, Strehovci helyi közösséget és Žitkovci – Zsitkóc helyi közösség településeit.

V času vzgojno-izobraževalne dejavnosti šola prevzema odgovornost za učence v vseh šolskih prostorih in pripadajočih zunanjih površinah, vendar le, če učenci upoštevajo pravila šolskega in hišnega reda.

A nevelési-oktatási tevékenység során az iskola felelősséget vállal a tanulókért az iskola minden területén és a kapcsolódó szabadtéri területeken, de csak akkor, ha a tanulók betartják az iskola és a házirend szabályait.

Šolski prostor, za katerega velja hišni red, zajema šolske in vrtčevske prostore v stavbi na Dobrovnik 266j, parkirne prostore pred vhodi v šolo, kolesarnico, šolska igrišča za šolo in ob šoli, tlakovana ter asfaltna ploščad pred vhodom in druge asfaltirane poti ob šoli, asfaltna steza za tek in skakališče za skok v daljino (bazen s peskom), otroško igrišče za potrebe vrtca in pripadajoče zelenice.

A házirend hatálya alá tartozó iskola helyiségei között szerepel a Dobronak 266j épületben található iskola és óvoda helyiségei, az iskola bejáratai előtti parkolóhelyek, kerékpártároló, iskolai játszóterek az iskola mögött és az iskola mellett, a bejárat előtt kövezett és aszfaltos emelvény, valamint az iskola közelében egyéb burkolt utak, aszfaltos futópálya és távolugrás (homokmedence), játszótér az óvoda igényeihez és a hozzá tartozó zöldek.

Dostopnost