Skoči na glavno vsebino

EDJ 2019 NyEN

Na DOŠ Dobrovnik smo EDJ 2019 počastili z različnimi aktivnostmi, ki smo jih izvajali skozi cel teden.

Učenci 1. in 2. razreda so namenili učno uro pozdravom v različnih jezikih. Najprej so poslušali posnetke in ponavljali za njimi. Nato so iskali zastave posameznih držav ter pripadajoče pozdrave.

                           

Učenci 3. in 4. razreda so se najprej pogovarjali o državah, ki so jih učenci že obiskali ter o tem kako so se tam sporazumevali, pozdravljali in počutili ob stiku s tujim jezikom. S pomočjo zemljevida so se orientirali in poiskali prej izpostavljene države. Nato so poiskali njihove zastave. V jezikovni premetanki so učenci razporejali besede posameznih jezikov pod pripadajoče države. Prav tako so preko preko YouTuba v izbranih evropskih jezikih poslušali kako se pozdravi in pozdravljali nazaj.

Na predmetni stopnji so se povezali učenci od 5. do 9. razreda in skupaj z učiteljicami za slovenščino, madžarščino, angleščino in nemščino ustvarili štirijezično abecedo. Štirijezična abeceda vsebuje črke vseh štirih jezikov. Učenci so najprej poiskali lepe besede v vseh štirih jezikih za vsako črko posebej, te so nato zbrali in jih okrašeno zapisali na plakate, na koncu pa abecedo strnili in razstavili v šolski avli.

                   

Učenci 8. in 9. razreda so imeli dvourno hrvaško-italijansko delavnico. Na šolo smo povabili gostjo, sicer Hrvatico živečo v Lendavi,  gospo Ivo Đorđević, ki je profesorica italijanščine in hrvaščine, prav tako pa se ukvarja z gledališko igro. Učenci so se preko različnih dramskih igric naučili kako se pozdravi, izraža čustva in nekaj drugih besed v italijanščini, prav tako pa smo naredili zanimive primerjave in zmede, ki se pojavljajo med slovenščino in hrvaščino.

         

Dostopnost