Skoči na glavno vsebino

Svet staršev – Szülők Tanácsa

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. V svetu staršev so tudi predstavniki staršev vrtca.

Az intézményben a Szülők Tanácsa a szülők érdekének szervezett megvalósítása miatt jön létre. A Szülők Tanácsának első összehívását az igazgató teszi meg.

A Szülők Tanácsa:

–   bővített programokat javasol,

–   hozzájárulását adja az igazgatónak a bővített szolgáltatásokkal kapcsolatos  javaslatához,

–   véleményt nyilvánít az iskolafejlesztési program javaslatáról és az éves  munkatervről,

–   megvitatja az igazgató nevelési-oktatási kérdésekről szóló beszámolóit,

–  foglalkozik a szülők által benyújtott fellebbezéssel a nevelési-oktatási munkával

   kapcsolatosan,

–  képviselőket választ az Intézet Tanácsába,

– a jogszabályoknak és más előírásoknak megfelelően egyéb feladatokat lát el.

A Szülők Tanácsa az igazgató tanácsadó testülete, és úgy áll össze, hogy minden osztálynak egy-egy képviselője van, akit a szülők választanak meg az osztály első szülői értekezletén. A Szülők Tanácsának tagjai az óvoda szüleinek képviselői is.

V šolskem letu 2023/2024 so predstavniki posameznih oddelkov naslednji starši:/ A 2023/2024-es tanévben az osztályok szülőinek képviselői a következők:

 1. razred/ osztály:  Veronika Göntér
 2. razred/ osztály : Mateja Ratiznojnik
 3. razred/ osztály : Katja Bobovec
 4. razred/ osztály : Sandra Ferencek
 5. razred/ osztály:  Alen Ratko
 6. razred/ osztály : Rudolf Toplak
 7. razred/ osztály : Andrejka Zver
 8. razred/ osztály:  Sonja Vöröš
 9. razred/ osztály:  Erika Vegi

     Vrtec – oddelek 1. st. obdobja: Laura Povše

     Vrtec – oddelek 2. st. obdobja: Tanja Bognar

     Vrtec – kombinirani oddelek: Maja Budin

Dostopnost