Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba-Az iskola tanácsadó szolgálata

Šolska svetovalna služba spremlja razvoj učencev od vstopa v osnovno do vpisa v srednjo šolo.

V svetovalni službi je zaposlena socialna delavka Suzana Urisk in sicer ob ponedeljkih, sredah in vsak drug četrtek v mesecu, 4 ure svetovalnega dela opravlja ravnateljica.

Kontakt:

Socialna delavka Suzana Urisk – vsak ponedeljek in sredo ter vsak  prvi in tretji četrtek v mesecu od 7. do 15. ure (telefon: 578 90 88, pošta: suzana.urisk@guest.arnes.si. Ravnateljica Milena Ivanuša – dosegljiva vsak dan od 7.30 do 15.00, (telefon: 579 14 34, pošta: milena.ivanusa@guest.arnes.si .

Skupaj s starši, učitelji in vodstvom šole delujemo timsko ali individualno ter pokrivamo naslednja področja dela:

 • vpis in spremljanje šolskih novincev;
 • koordinacija dela z nadarjenimi učenci;
 • koordinacija dela z učenci s posebnimi potrebami in izvajanje postopkov usmerjanja učencev;
 • koordinacija in izvajanje  skupinskih in individualnih oblik  pomoči;
 • poklicno svetovanje, vpis  v srednje šole in štipendiranje;
 • preventivne dejavnosti;
 • administracija – urejanje in pošiljanje šolske dokumentacije;
 • socialno delo oz. pomoč pri razreševanju socialno ekonomskih stisk (prehrana, dnevi dejavnosti, šola v naravi, vključevanje otrok v brezplačne oblike letovanja in druge aktivnosti).

Skupna področja dela:

 • svetovanje pri reševanju razvojne, psihološke, pedagoške in socialne problematike učencev;
 • pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela;
 • spremljanje in analiza učnega uspeha in vzgojne problematike;
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami.

Govorilne ure šolske svetovalne službe:

 –  popoldan v času govorilnih ur od 1 . do 9. razreda,

 –  dopoldan po vnaprejšnjem dogovoru oz. v izjemnih primerih kadarkoli.

AZ ISKOLA TANÁCSADÓ SZOLGÁLATA

Az iskolai tanácsadó szolgálat a tanulók fejlődésével foglalkozik beiratkozásuktól középiskolai beiratkozásukig. A tanácsadó szolgálatban Urisk Suzana tanácsadó nyújt segítséget, éspedig minden hétfőn és szerdán, valamint havonta minden második csütörtökön, 4 óra tanácsadást nyújt az igazgatónő is.

Elérhetőség:

Urisk Suzana tanácsadó – elérhető minden hétfőn és szerdán, valamint havonta minden első és harmadik csütörtökön 7.00-tól 15.00-ig (telefonszámon: 578 90 88,  ímélcímen: suzana.urisk@guest.arnes.si .

Igazgatónő Ivanuša Milena – elérhető naponta 7.30-tól 15.00-ig, (telefonszámon: 579 14 34, ímélcímen: milena.ivanusa@guest.arnes.si .

A szülőkkel, a tanárokkal és az iskola vezetőivel együtt csapatban vagy egyénileg dolgozunk, és a következő munkaterületeket fedjük:

–  iskolakezdők beiratkozása és figyelemmel kísérése;

–  a tehetséges tanulókkal való munka koordinálása;

–  a sajátos nevelési igényű tanulók munkájának koordinálása és a tanulók útmutatási eljárások végrehajtása;

–  a csoportos és az egyedi támogatási formák koordinálása és végrehajtása;

–  szakmai tanácsadás, középiskolai beiratkozás és ösztöndíjaztatás;

–  megelőző tevékenységek;

–  adminisztráció – az iskolai dokumentáció szerkesztése és elküldése;

– szociális munka ill segítség a társadalmi-gazdasági nehézségek megoldásában (étkeztetés, tevékenységi napok, iskola a természetben, a gyermekek ingyen üdülése és egyéb tevékenységek bevonása).

Közös munkaterületek:

–  tanácsadás a tanulók fejlődési, pszichológiai, pedagógiai és szociális problémáinak megoldásában;

– pedagógiai-konzultatív munka a tanárokkal és az iskola vezetésével az iskola fejlesztésének tervezésében, nyomonkövetésében és értékelésében, valamint az oktatási munka elvégzésében;

–  a tanulási siker és az oktatási kérdések figyelemmel kísérése és elemzése;

–  együttműködés külső intézményekkel.

Iskolai tanácsadási fogadóórák:

  – délutáni foadóórákon 1-től. 9. osztályig,

  – reggel előzetes egyeztetés alapján, vagy kivételes esetekben bármikor.

Dostopnost