Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana – Iskolai étkeztetés

Šola pripravlja in ponuja obroka šolske prehrane, to sta malica in kosilo. Starši/skrbniki se s prijavo učenca na šolsko prehrano in podpisom pogodbe o uresničevanju medsebojnih pravic in obveznosti med šolo in starši  prostovoljno odločijo, katere obroke šolske prehrane bodo za svoje otroke naročili.

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 545,98€.  Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86€. Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

Subvencija se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Šola upošteva podatke iz veljavne odločbe, ki jo je izdal Center za socialno delo. Vlogo na CSD je potrebno vložiti v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku. Center za socialno delo po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic.

Učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino in učenci, ki so prosilci za azil, imajo pravico do brezplačne malice in kosila. Subvencija se prizna za obdobje enega šolskega leta.

CSD na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, upošteva višino subvencije pri plačilu malice oz. kosila. Če nobena od povezanih oseb učenca ali dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka, se uvrstitev v dohodkovni razred, ugotovljen na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, ugotovi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice oz. kosila.

Az iskola étkeztetést készít és kínál, azaz tízórait és ebédet. A szülők/gondviselők önkéntesen az iskola és a szülők közötti kölcsönös jogok és kötelezettségek gyakorlásáról szóló szerződés aláírásával jelentik be gyermeküket az iskolai étkeztetés egyik vagy mindkét formájára.

Azok a tanulók jogosultak a tízórai költségének támogatására, akik nappali tagozatos oktatásban vesznek részt, tízóraira vannak bejelentve és akiknél a gyermekpótlékról vagy országos ösztöndíjazásról szóló határozatban meghatározott személyenkénti átlagos havi jövedelme nem haladja meg a Szlovén Köztársaság nettó átlagbérének 545,98 € összegét. A támogatás megegyezik a tízórai árával.

Azok a tanulók jogosultak az ebéd költségének támogatására, akiknél a gyermekpótlékról szóló határozatban meghatározott személyenkénti átlagos havi jövedelem nem haladja meg a Szlovén Köztársaság nettó átlagbérének a 370,86 € összegét. A támogatás megegyezik az ebéd árával.

A támogatás egy tanév időtartamára szól.

Az iskola figyelembe veszi a Szociális Ügyintéző Központ által kiadott érvényes határozat adatait. Kérelmet kell benyújtani abban az esetben, ha a családnak nincs érvényes határozatja a gyermekpótlékról. A Szociális Ügyintéző Központ ellenőrzi

az éves jogok további megszerzésének feltételeinek teljesülését.

A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a nevelőcsaládba került tanulók és a menedékjogot kérő tanulók ingyenes tízóraihoz és ebédhez jogosultak. A támogatást egy tanév időtartamára ismerik el.

A gyermekpótlékról vagy az állami ösztöndíjról szóló határozatban meghatározott, egy főre jutó havi átlagjövedelem adatai alapján a Szociális Ügyintéző Központ figyelembe veszi a támogatás összegét a tízórai, illetve ebéd kifizetésénél.

Ha a tanuló vagy a diák szülője/gyámjá nem rendelkezik gyermekpótlékhoz való joggal, az étkeztetés támogatáshoz való jog elismerése iránti kérelem alapján határozzák meg a jövedelemosztályba történő besorolást.

Dostopnost