Kontakt:02/578-84-30
 

NPZ

IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) V DVOJEZIČNI OSNOVNI ŠOLI DOBROVNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/22

LetoMesecDatum – danAktivnost
2021SEPTEMBER1. – sredaObjava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ – GEOGRAFIJA
NOVEMBER30. – torekZadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
2022MAJ4. – sredaNPZ iz slovenščine / madžarščine za 6. in 9. razred
6. – petekNPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. – torekNPZ iz nemščine za 6. razred NPZ iz geografije za 9. razred
31. – torekRIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
JUNIJ1. – sredaUveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
2. – četrtekUveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
7. – torekRIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
8. – sredaUveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
9. – četrtekUveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
10. – petekRIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu
15. – sredaRazdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
16. – četrtekRIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
24. – petekRazdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

Informacije za starše in učence https://www.ric.si/mma/Info%2021_SLO.pdf/2021082809033168/

Tájékoztató a tanulóknak és szülóknek https://www.ric.si/mma/Info%2021_MADZ.pdf/2021082809033169/