Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad – Tankönyvalap

Delovanje učbeniškega sklada poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju šolskih učbeniških skladov Ministrstva za šolstvo in šport ter Internim pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada. Nabava novih učbenikov poteka v skladu z dogovorom nosilcev posameznega predmeta ter v skladu z zahtevami in potrebami dvojezičnega devetletnega izobraževanja. Vodi se tudi statistika o uporabi in izposoji učbeniškega gradiva. Učbenike in delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred financira v celoti Ministrstvo za šolstvo in šport, za učence od 4. do 9. razreda pa namenja 3,2 točki na učenca (vrednost točke je 5 €). Vsak nakup in odpis učbenika se vodi v vzajemnem katalogu COBISS3. Predlog odpisa učbenikov pisno potrdi ravnateljica zavoda.

Ministrstvo za šolstvo in šport omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za vse učence. Učenci dobijo učbenike ob začetku šolskega leta.

  • Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike. Za zadržan (nevrnjen) ali poškodovan učbenik  plača učenec  odškodnino, ki znaša največ 2/3 in najmanj 1/3 nabavne cene učbenika.
  • V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami (razen za 1., 2. in 3. razred).

Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.

A tankönyvalap működtetése az Oktatási és Sportminisztérium iskolai tankönyvalapok kezelésére vonatkozó szabályainak és a Tankönyvalap kezelésének belső szabályzatának megfelelően történik. Az új tankönyvek megvásárlása az egyes tantárgyakat tanító tanárok megállapodása és a kétnyelvű, kilencéves oktatás követelményeinek és igényeinek megfelelően történik. A tankönyvek használatáról és kölcsönzéséről statisztikát is vezetünk. Az 1., 2. és 3. osztály tankönyveit és munkafüzeteit teljes egészében az Oktatási és Sportminisztérium finanszírozza, a 4. és 9. osztályos tanulók számára 3,2 pontot ad tanulónként (a pont értéke 5 €). A tankönyv minden egyes vásárlása és leírása a COBISS3 kölcsönös katalógusában található. A tankönyvek leírására vonatkozó javaslatot az intézmény igazgatója írásban megerősíti.

Az Oktatási és Sportminisztérium a diákok számára ingyenes tankönyvkölcsönzést biztosít a tankönyvalapból. A tanulók a tanév elején kapnak tankönyveket.

  • A tanév végén a tanulók visszaadják a tankönyveket. A visszatartott (vissza nem küldött) vagy sérült tankönyvért a tanuló a tankönyv vételárának legfeljebb 2/3-át és legalább 1/3-át fizeti meg.
  • A tankönyvkészletben nincsek munkafüzetek és egyéb anyagok, ezért a szülők maguk vásárolják meg őket (kivéve az 1., 2. és 3. osztályt).

A tanév végén minden tanuló megkapja a következő tanév tankönyveinek és munkafüzeteinek listáját.

Dostopnost