Skoči na glavno vsebino

Zdravstveno varstvo učencev–A tanulók egészség védelme

Predvideni program:

 • Zobozdravstvene vzgojne vsebine v obliki predavanj, razgovorov, demonstracij, praktičnega dela, delavnic. Izvaja se v vseh razredih 1x letno po predhodnem dogovoru z razrednikom.
 • Demonstracija pravilnega ščetkanja zob se izvaja 1x mesečno pri učencih od 1. do 5. razreda oz. 2x letno pri učencih od 6. do 9. razreda.
 • Sodelovanje na republiškem tekmovanju »Za čiste zobe ob zdravi prehrani«. Preverjanje zobnih oblog se opravi 1x mesečno. V tekmovanje so vključeni učenci od 1. do 5. razreda.

 

Tervezett programok:

Nevelő jellegű fogorvosi tartalmak, előadások, megbeszélések, szemléltetések, gyakorlati és műhelymunkák. Minden osztályban évente egyszer kerül rá sor, az osztályfőnökkel megbeszélt időpontban.

 

Redne zdravstvene preglede učencev 1., 3., 5. in 8. razreda ter cepljenje (za učence 1. in 3. r.) izvaja Zdravstveni dom Lendava.

 

 

 

Sistematski pregled vsebuje:

 • preverjanje vida in sluha,
 • merjenje telesne višine in teže,
 • merjenje krvnega pritiska in pulza,
 • pregled pri zdravniku,
 • laboratorijske preiskave (za učence 8. razreda),
 • predavanje z zdravstveno-vzgojno temo.

 

Zobozdravstvena dejavnost:

Zobozdravstvena dejavnost v okviru OŠ vključuje sistematske in preventivne preglede, zalitja zob, določeno sanacijo ustne votline in zob ter ščetkanje ob prisotnosti medicinske sestre. Pri sistematskem pregledu zobozdravnik preveri ustno higieno, prisotnost zobnega kamna, pregleda stanje obzobnih tkiv, zabeleži morebitne zobne in čeljustne nepravilnosti ter zdravstveno stanje glede na karies. Nadaljnje zdravljenje zob opravljajo učenci v spremstvu staršev oz. v okviru njihove odgovornosti.

CILJI:

 • učenci bodo usvojili pravilno tehniko umivanja zob,
 • navadili se bodo na vsakodnevno umivanje zob,
 • spoznali bodo mlečne in stalne zobe v svojih ustih,
 • spoznali bodo pomen rednih obiskov pri zobozdravniku,
 • naučili se bodo uporabljati zobno nitko,
 • začutili bodo potrebo po ustni negi,
 • učencem bomo predstavili zdravje kot pravico in hkrati dolžnost.

 

Priporočila – Ajánlások:

Med šolskim letom naj imajo vsi učenci zobno ščetko v šoli. Ščetke naj bodo primerno higiensko shranjene. Učenci si naj vsak dan po malici redno umivajo zobe.

Preventivni zobozdravniški pregledi vseh učencev bodo 1x letno. Pregled opravi zobozdravnica v ZD Dobrovnik in obsega:

 • praktično učenje zobne in ustne nege,
 • ščetkanje zob pod nadzorom medicinske sestre,
 • kontrola zobnih oblog,
 • zdravstveno-vzgojno predavanje za učence.

 

V okviru promocije zdravja na naši šoli nadaljujemo z naslednjimi aktivnostmi:

Az egészségmegőrzés érdekében iskolánkon a következő tevékenységeket folytatjuk:

 • šolski projekt „Tekmujmo za čiste zobe ob zdravi prehrani”,
 • redni zdravstveni pregledi učencev,
 • vzgoja za zdravje kot medpredmetno področje,
 • minuta za zdravje,
 • z gibanjem do zdravja,
 • zdrava prehrana na šolskem jedilniku,
 • kultura prehranjevanja pri zajtrku, malici, kosilu, popoldanski malici,
 • tečaji prve pomoči,
 • z načinom življenja na šoli spodbujamo ločevanje in zmanjševanje količine odpadkov na šoli, doma in v kraju,
 • urejanje razredov in skrb za čisto okolico šole,
 • skrb za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji in starši,
 • pomoč učencem pri oblikovanju pozitivne samopodobe,
 • vključevanje področij zdravja v vsebine EKO šole …

 

Minuta za zdravje  –  Egy perc az egészségért

Sestavni del učne ure je tudi minuta za zdravje, ki se izvaja poljubno, ko se pri učencih začuti utrujenost in padanje koncentracije. Smoter aktivnosti je v tem, da se prekine (največkrat) nepravilna drža v sedenju in da se s krajšo gibalno aktivnostjo povzroči vnos dodatne količine kisika v možgane. Minuto za zdravje uvajamo že nekaj let. V letošnjem šolskem letu bi naj postala stalnica vsakodnevnega dela, saj je še vedno premalo vključena v vsakodnevni pouk.

A tevékenység célja az, hogy a tanulók mozgással megkapják a helyes növés és testi fejlődés feltételeit, valamint fejlesztik motorikus képességeiket.

Dostopnost