Skoči na glavno vsebino

Vpis v 1. razred

Otrokove izkušnje v prvih letih šolanja, kot tudi prvi stiki s šolo, so velikega pomena za njegovo nadaljnje šolanje in tudi za razvoj njegove osebnosti. Želimo, da bi prehod v osnovno šolo za otroke in za vas starše potekal brez odvečnih dvomov in skrbi. Ob vpisu vašega otroka v našo šolo vas želimo informirati o aktivnostih, ki bodo sledile do vstopa vašega otroka v 1. razred.

 

Na šoli ob vpisu organiziramo:

  1. Prvo skupno srečanje otrok in staršev s šolo in VPIS – februar.
  2. Pred vstopom v šolo imajo otroci tudi obvezen zdravniški pregled pri šolskem zdravniku – marec/april.
  3. Drugo srečanje za bodoče prvošolke  (seznanitev z organizacijskimi in vsebinskimi informacijami o prvem razredu – junij.

 

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L)  morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

 

Odložitev šolanja

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

V primeru, da vas skrbi, ali je vaš otrok pripravljen na šolo, se o tem pogovorite s svetovalno delavko ob vpisu.

O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

 

Vpis in šolski okoliš

Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu na matični šoli.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

– obvezno vpišete otroka pri nas,
– na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

 

 

Dodatne informacije lahko dobite pri svetovalni delavki, Suzani Urisk (suzana.urisk@guest.arnes.si, tel. 578 90 88).

 

Az 1. osztályba való beíratkozás

 

A gyerekek tapasztalatai az oktatás első éveiben, valamint az első kapcsolat az iskolával, nagyon fontos szerepet tölt be a további tanulmányaiban és a személyiségének fejlődésénében. Szeretnénk, hogy az általános iskolába való átmenet a gyerek és a szülő részére felesleges kétségek és aggodalmak nélkül folyna. Az iskolánkra való beíratkozás folyamatáról szeretnénk a kedves szülőket tájékoztatni. 

 

Beíratkozás az iskolánkon:

  1. A gyerekek és a szülők első közös találkozása az iskolával és A BEÍRATKOZÁS – február
  2. Kötelező az iskolaorvosi vizsgálat a beíratkozás előtt – március/április
  3. Második találkozás a jövendő elsősök részére (szervezési és tartalmi információk az első osztályról – június)

 

Az Általános iskoláról szóló törvény 45. cikkelye értelmében (SzK Hivatalos Lapjában, 81/06 – UPB, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 és 46/16 – ZOFVI-L)) a szülők kötelesek gyermeküket abban a naptári évben beiratni az 1. osztályba, amelyik iskolakezdési év során betölti a hatodik életévét.

 

Iskolahalasztás

A szülők, az egészségügyi szervek az írányadó végzés alapján kérelmezheti a gyermek iskolahalasztását egy évre, ha megállapítható, hogy a gyermek nem áll készen az iskolakezdésre. A felvetődött aggodalomról beszélgessen el a szociális ügyintézővel a beíratkozáskor.

Az 1. osztályban az év elején illetve az év közben történő iskolahalasztásról az igazgató dönt a szakmai testület indoklási javaslata alapján, amit az iskola vezetősége  nevez ki. A testületet az iskolaorvos, szociális ügyintéző és az óvónő, illetve a tanár alkotják.

Beíratkozás és iskolakörzet

A törvény alapján a gyermekét abban az iskolakörzetben található anyaiskolába kell beiratni, ahol állandó vagy átmeneti lakhelye van.

Abban az esetben, ha az iskolakörzeten kívüli iskolába szeretné beiratni a gyermekét:

  • be kell iratnia az anyaiskolába,
  • majd ezután a másik iskolába kérvényeznie kell az átíratását, amiben fel kell tűntetni az átíratás okait.

Ugyanez a folyamat érvényes azon szülőkre, akik át szeretnék iratni gyermeküket a mi iskolánkra és nem élnek a mi iskolakörzetünkben. Az átíratkoztatásról szóló beleegyezésről a két iskola állapodik meg.

Bővebb információt Urisk Suzana, szociális ügyintézőnél kaphatnak (suzana.urisk@guest.arnes.si, tel. 578 90 88).

 

 

Dostopnost