Skoči na glavno vsebino

Teden otroka- Gyermekhét

Teden otroka 2019 je potekal pod naslovom »Naše pravice«.

V tem tednu zveze in društva prijateljev mladine organizirajo različne prostočasne in razvedrilne programe za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, obeležujejo pa ga tudi vrtci in šole. Ker v letošnjem letu obeležujemo 30 let od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah (20. novembra 1989 jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov), smo se v Zvezi prijateljev mladine Slovenije odločili, da bodo ravno pravice otrok osrednja tema letošnjega Tedna otroka.

V tem tednu so tudi na naši šoli potekale razne aktivnosti za otroke.  Te so pripravili učenci od 5. – 9. razreda, v dogovoru z učitelji v OPB. Izvedli so različne aktivnosti:pravljično uro, likovno – ustvarjalne dejavnosti, plesne dejavnosti, športne aktivnosti, družabne igre.  Zavedamo se, da so starejši učenci vzor za mlajše, starejši pa se ob mlajših učijo potrpežljivosti.

Menim, da smo ljudje taki, da radi predajamo znanje, izkušnje… Lepo je opazovati otroka oz. učenca, katerega lahko kaj naučiš. Ni lepšega kot pomagati otroku, da najde sebe  in da mu nekaj uspe. Potem vidiš, kako postane samozavesten in zadovoljen s samim seboj. To pravico ima vsak –  biti sreče in zadovoljen.

V vrtcu smo izvedli bralne urice – učenci  so obiskali malčke v vrtcu ter jim pred popoldanskim počitkom prebrali pravljico.

Zapisali mentorici OP:

Olga Tot in Beatrix Fekonja

 

 

 

Három negyedikes tanuló a 2. és 4. osztály napközi tagozatában bemutatta a sündisznó készítésének folyamatát. A gyerekek lelkesedéssel közreműködtek.

Nagy volt az öröm az 1. osztály napközi tagozatában is, ahol a két kilencedikes lány megtanítottak egy tánckoreográfiát a Robotek dalra.

 

A nyolcadikos fiúk pedig társasjátékkal kedveskedtek az elsősöknek. Mindannyian élvezték.

A hatodikasok már komolyabban hozzáálltak a munkához. A tanárok szerepébe bújtak, előkészülettel és kidolgozott tervvel.

A másodikas tanulók szófogadóan közreműködtek és könyvjelzőt készítettek.

A másodikasok még Halloween-ra ötletes fekete cicákat is rajzoltak tenyerük segítségével. Itt a hatodikasok utasításai alapján folyt a munka.

A negyedikesek a napközi tagozatban már igényesebb tök alakú Halloween maszkot készítettek a két hatodikas fíú felügyelete alatt.

Az ovisokról sem feledkeztek meg a lelkes tanulóink, akik meseolvasással ringatták el a gyerekeket mély álomba.

A hetedikesek a sporttanár nyomdokaiba léptek és az 1. és 3. osztályos tanulóit jól megmozgatták.

 

Az ötödikes tanulók pedig a Dodgeball elnevezésű sportjátékot választották ki a másodikasoknak és negyedikeseknek, amit mindannyian nagyon élveztek.

 

Dostopnost