Skoči na glavno vsebino

Pri nas…

PROSTOR IN DELO – HELYISÉGEK ÉS MUNKA

V sklopu zavoda je tudi prizidek vrtca Pikapolonica s sodobno urejenim dvoriščem z igrali, teraso pred vsemi tremi igralnicami, sanitarijami za osebje ter za otroke, garderobami za osebje in otroke, prostorom za individualno delo z otroki, prostorom za vzgojitelje ter s skupnim večnamenskim prostorom s športnimi rekviziti. V sklopu vrtca je posebej parkirišče, kolesarnica in poseben vhod. Med šolo in vrtcem je prehod, saj imamo skupno uporabo posameznih prostorov ter kuhinje.

Az óvodában három csoport és egyéb helyiség van, mely szükséges a nevelő-oktató munka kivitelezéséhez.

Načrtovane programe vrtca izvajajo delavci vrtca. Delo v oddelkih opravljajo štiri vzgojiteljice, ena pomočnica vzgojiteljice, kuharica, ki kuha za potrebe šole in vrtca, razdeljevalka hrane ter čistilka, hišnik/šofer, ki izvaja manjša popravila in druga vzdrževalna dela, obenem pa ureja okolico šole in vrtca.

Dostopnost