Skoči na glavno vsebino

Prehrana

prehrana

Načrtovanje in organizacija prehrane 

Az étkeztetés megtervezése és szervezése

Prehrano načrtujemo z zdravstvenega, ekonomskega, socialnega, vzgojnega in gastronomsko-kulinaričnega vidika. Pri sestavi jedilnikov smo pozorni na priporočene dnevne potrebe po energiji pri posameznem obroku, kakor tudi na vsebnost alergenov v jedeh, ki lahko povzročajo alergijo.

Poleg svežega sadja bomo otrokom nudili različne kruhe in namaze, veliko zelenjave (tudi s šolskega vrta) ter številne osvežilne in zdrave, manj sladkane napitke.

Skladno z veljavno zakonodajo izvajamo interni nadzor po sistemu HACCP, kar pomeni ugotavljanje in ocenjevanje dejavnikov tveganja pri posameznih postopkih proizvodnje in prometa z živili, določanje načina kontrole in prepoznavanja kritičnih kontrolnih točk. Na ta način bolj sistematično pristopamo k ugotavljanju potencialnih tveganj za preprečevanje bolezni, ki se lahko prenašajo z živili. Namesto kontrole le končnih proizvodov, se nadzor vrši sproti v samem procesu od sprejema, skladiščenja, priprave in razdeljevanja hrane.

Vse postopke, ki sestavljajo HACCP sistem, mora kuharica dokumentirati.

  • Dobro poznavanje in upoštevanje Smernic zdravega prehranjevanja za vrtce in šole, tako kuharskega osebja kot strokovnih delavcev.
  • Več poudarka na dekoraciji v ponudbi obrokov.
  • Komisije za sestavo jedilnikov z vključenostjo strokovne delavke vrtca. Razvidnost upoštevanja specifike prehrane na jedilnikih za 1 do 2 leti stare otroke.
Dostopnost