Skoči na glavno vsebino

Plačilo

ZA PRVO STAROSTNO OBDOBJE (1 do 3 let – jasli)

Program 9-urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja 1 – 3 let, ki zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico, znaša cena 390,15 € na otroka.

ZA DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (kombinirani in heterogeni oddelek od 3 do 6 let)

1. Program 9-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico (cena znaša 386,26 € na otroka).

2. Program 4 – 6 urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico, kosilo in stane 379,96 € na otroka.

3. Program 4 – 6 urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico. Cena je 369,46 € na otroka.

Ceno izbranega programa starši plačujejo mesečno, tudi meseca julija in avgusta.

OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI  OTROK IZ VRTCA

Odsotnost otroka iz vrtca odračunavamo v skladu s 17. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur.l. 97/2003), 77/2005, 120/2005) in veljavnim sklepom občine (št. 030-1/2009-21, z dne 10. 06. 2009).

Obračunavanje odsotnosti

  • Prvi dan otrokove odsotnosti živil ne odračunamo, razen v primeru počitnic, ko starši že v naprej najavijo, da otroka ne bo v vrtec.
  • Naslednjih 5 delovnih dni, v primeru odsotnosti otroka, odračunamo stroške živil za vse vrste odsotnosti.
  • Za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni s priloženim zdravniškim potrdilom, se  staršem za prvi dan ne obračuna nič, za naslednjih 5 dni pa stroški živil. Za ostale naslednje dni se staršem odračunajo oskrbni dnevi, ki pa bremenijo občino Dobrovnik.
  • Za odsotnost otroka s priloženim zdravniškim potrdilom za več kot en mesec, se staršem zaračuna 25 % od deleža zneska staršev. Razlika se zaračuna občini Dobrovnik.
  • Staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato ponovno vpišejo, se zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini plačila, ki jim je bilo z odločbo določeno – odstotek od cene programa, znižano za stroške neporabljenih živil. Stroški začasnega izpisa se lahko staršem zaračunajo za obdobje največ dveh mesecev.
  • Otroci, ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa iz vrtca v juliju in avgustu oproščeni plačila.
Dostopnost