Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti-Választható tantárgyak

IZBIRNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – KÖTELEZŐ ÉS NEM

KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ  VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

V zadnjem vzgojno izobraževalnem obdobju 9-letne osnovne šole si učenci sami izberejo največ tri ure oz. najmanj dve uri izbirnih predmetov. Vsak učenec si lahko izbere predmete na podlagi svojih interesov in sposobnosti. Učenci si torej izberejo dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njihovi starši.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko oproščeni izbirnih predmetov.

V šolskem letu 2019/2020 smo na podlagi prijav učencev oblikovali naslednje izbirne

predmete:

Predmet Št. učencev Št. skupin Št ur tedensko
Angleščina I /i/ 7 1 2
Angleščina II /i/ 8 1 2
Angleščina III /i/ 5 1 2
Obdelava gradiv: les/i/ 5 1 1
Likovno snovanje 2 /i/ 8 1 1
Obdelava gradiv: kovine /i/ 2 1 1
Skupaj 35 6 9

 

V drugem in tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju lahko učenci izberejo dve uri neobveznih izbirnih predmetov, v prvem razredu pa neobvezni prvi tuji jezik, ni pa nujno. Na podlagi prijav smo oblikovali naslednji skupini:

Predmet Št. učencev Št. skupin Št ur tedensko
NIP – Drugi tuji j. – Angleščina 35 2 4
NIP – Prvi tuji j. – Nemščina 7 1 2

 

JEZIKOVNE UČNE SKUPINE – TANNYELVI CSOPORTOK

 

 

Razred:

Skupno število ur

JUS-ov

Jezikovne učne skupine (JUS)

po predmetih

 

4.

 

4

DRU – 1,5 ura

NIT   – 2,5 uri

 

5.

 

5

DRU – 2,5 uri

NIT   – 2,5 uri

6. 1,5 NAR – 1,5 uri

 

7.

 

4,5

NAR – 2,5 uri

ZGO – 2 uri

 

8.

 

4

KEM – 2 uri

ZGO – 2 uri

9. 2 ZGO – 2 uri

 

MANJŠE UČNE SKUPINE

Manjše učne skupine so oblikovane v 5. in 6. razredu pri slovenskem jeziku v obsegu 1,25 ure na teden, ter v 4. razredu pri matematiki v obsegu 1 ure.

Dostopnost