Skoči na glavno vsebino

Hišni red – Házirend

hisni_red

PRAVILA HIŠNEGA REDA – A HÁZIREND SZABÁLYAI

 

Hišni red v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F – Ur. l. RS, št. 102/07) je določila šola od 1. septembra 2008. Z njim so bila določena pravila (31. a člen ZoOŠ) in ukrepi za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče, določeno je bilo območje šole in površine, ki sodi v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporaba šolskega prostora ter organizacija nadzora.

Po predhodno opravljeni obravnavi na Svetu staršev, učiteljskem in vzgojiteljskem zboru, je ravnateljica 27. 8. 2008 sprejela Hišni red in 1. 9. 2008 smo ga začeli uporabljati. S 1. 9. 2015 veljajo dopolnjena in na novo sprejeta pravila Hišnega reda ter Šolskega reda.

Če naredi učenec napako ali kršitev, mora dobiti priložnost, da jo popravi. Le tako bo pripravljen spreminjati neprimerno vedenje in ga nadomestiti z ustreznejšim. Lažje bo razumel svoje napake in napake drugih. Po predlogih učencev, staršev in učiteljev smo izdelali dodatek Hišnega reda, v katerem so zapisane dejavnosti učenca, ki s svojim “dobrim delom” opraviči neprimerno vedenje ali kršitev.

 

ZLATA  PRAVILA  –  ARANYSZABÁLYOK

Pravila so zato, da jih upoštevamo vsi – učenci, starši, učitelji in ostali delavci šole. Le tako bomo lahko vsi skupaj nemoteno delali, dosegali uspehe, kvaliteto znanja, zadovoljstvo in veselje.

Vsi skupaj jih bomo pogosto prebirali in se o njih nenehno pogovarjali, saj veljajo za slehernega posameznika v naši družbi.

Dostopnost