Skoči na glavno vsebino

Medšolski otroški parlament

 Medšolski otroški parlament

Šolstvo in šolski sistem

Letošnji medšolski otroški parlament smo izvedli 6. 2. 2018 na Dvojezični osnovni šoli Dobrovnik. Udeležili so se ga predstavniki devetih šol upravne enote Lendava: DOŠ Genterovci, OŠ Turnišče, OŠ Bistrica, OŠ Velika Polana, DOŠ I. Lendava, OŠ Kobilje, OŠ Črenšovci, OŠ Odranci ter DOŠ Dobrovnik. Program so vodili trije devetošolci: Karmen Neubauer, Erik Sekereš in Aleks Šticl.

Po kratkem kulturnem programu sta zbrane parlamentarce nagovorila ravnateljica DOŠ Dobrovnik, Milena Ivanuša, ter župan Občine Dobrovnik, Marjan Kardinar. Oba sta navzočim zatrdila, da čeprav se včasih ne zdi tako, je njihov glas vseeno slišan. Čeprav so še otroci, že imajo svoje mnenje in otroški parlament je odlična priložnost, da svoje mnenje o dani tematiki javno povedo. Gospod župan jih je pa tudi opomnil, da morajo za tistim, kar javno izrazijo, tudi stati – se pravi, naj ima tisto, kar na glas povedo, tudi svojo težo.

Sledila je kratka predstavitev šol – učenci so poročali, kako so pri njih izvedli šolske otroške parlamente, ter predstavili sklepe svojih šol.

Nato je sledilo delo pri okroglih mizah – učenci so se naključno razdelili v štiri skupine. Pri vsaki izmed miz so se pogovarjali o eni izmed podtem (odnosi v šoli, učne vsebine, metode in načini poučevanja, šola za življenje, digitalni sveti in sodelovanje).

SKLEPI:

  1. Razvijali bomo boljše medsebojne odnose med učenci, strpnost, se učili mirno in primerno reševati konflikte
  2. Skupaj z učitelji ugotoviti, katere metode in načini poučevanja so uspešni v določenem razredu, učitelj naj uporablja čim več teh metod
  3. Spodbudili bomo ravnatelje in starše, da bi razmisli o izvedbi več šol v naravi
  4. Naj se pregledajo učni načrti in črtajo nepotrebne učne vsebine, učenje podatkov na pamet. Naj se uvede več praktičnih vsebin (gospodinjske in tehnične vsebine: kako kuhati, čistiti, skrbeti za gospodinjstvo, popraviti pokvarjene naprave, izdelati kakšen uporaben izdelek…)

Pomurskega otroškega parlamenta se bodo udeležili učenci DOŠ Dobrovnik in DOŠ Genterovci, nacionalnega otroškega parlamenta v Ljubljani pa učenca DOŠ Dobrovnik.

 

Dobrovnik, 8.2.2018                                                               Lidija Lajter Bürmen

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost