Skoči na glavno vsebino

OBVESTILO – SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE/ÉRTESÍTÉS – AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA

OBVESTILO – SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

Ob tem pa opozarjamo, da šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, iz CEUVIZ nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji.

Iz odločbe o otroškem dodatku možno ugotoviti, ali je vaš otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina.

ÉRTESÍTÉS – AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA

Értesítjük Önöket, hogy elfogadásra került a Közpénzekből eredő jogok érvényesítéséről szóló törvény törvényváltozása és kiegészítése. (SzK HL 88/16 száma), amely bővíti az ingyenes ebére jogosult tanulók körét.

2017.2. 1-vel az ebéd teljes árának a szubvencionálására azok a tanulók lesznek jogosultak, akik részesei a rendszeres oktatásnak, be vannak jelentve ebédre, és a gyermekpótlékról szóló határozatuk alapján az egy személyre jutó havi személyi jövedelmük nem haladja meg a Szlovén Köztársaságban érvényes átlagos netto jövedelem 36%-át.

Az ebédre bejelentett tanulóknál a szubvencióra jogosultságot az iskola a CEUVIZ adataiból szerzi be a megszokott eljárás alapján.

Itt szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy azon tanulók számára, akik nincsenek bejelentve ebédre, az iskolának nics joga adatszerzésre a CEUVIZ-ből.

A gyermekpótlék határozatából meg lehet állapítani, hogy gyermeke jogosult-e a támogatásra, hiszen a határozat rögzíti a Szlovén Köztársaság átlagos személyi jövedelmének az arányát minden csalág számára.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost