Skoči na glavno vsebino
Kontakt:02/578-84-30
 

Šolski koledar – Iskolanaptár

Začetek pouka v šolskem letu 2019/2020 je 2. septembra (ponedeljek) 2019 in konec 24. junija 2020 (sreda). Učenci 9. razreda pouk končajo 15. junija 2020 (ponedeljek).

Na podlagi 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole minister oz. ministrica za šolstvo in šport izda podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za predmetne, razredne in popravne izpite ter datume razdelitve izkazov in spričeval. Osnovna šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj teden dni.

1. septembra tekočega šolskega leta minister objavi sklep o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda v šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja. Istočasno objavi tudi sklep o določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje iz določenega tretjega predmeta v devetem razredu. Za našo šolo je v šolskem letu 2019/2020 določen predmet Šport.

2019 ponedeljek 2. 9. ZAČETEK POUKA
ponedeljek – petek 28.10. – 1.11. JESENSKE POČITNICE
četrtek 31. 10. DAN REFORMACIJE
petek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
ponedeljek 23. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
torek 24. 12. POUKA PROST DAN, nadomeščanje v soboto, 20. 6. 2020
sreda 25. 12. BOŽIČ
četrtek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
sreda – četrtek 25. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE
2020 sreda – četrtek 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO
petek 3. 1. POUKA PROST DAN
petek 31. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
petek 7. 2. PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
sobota 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek – sobota 14. 2. in 15. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek – petek 24. 2. – 28. 2. ZIMSKE POČITNICE
ponedeljek 13. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
ponedeljek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
ponedeljek – petek 27. 4. – 1. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
petek – sobota 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA

torek

četrtek

ponedeljek

5. 5.

7. 5.

11. 5.

NPZ iz slovenščine/madžarščine za 6. in 9.r.

NPZ iz matematike za 6. in 9.r.

NPZ iz športa za 9.r., tujega jezika za 6.r.

ponedeljek 15. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. r.; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
sobota 20. 6. POUK, nadomeščanje pouka prostega dne, 24. 12. 2019
sreda 24. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJ. OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. R.; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL; POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
torek 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI
petek – ponedeljek 26. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 6. – 29. 6. 2020 1. rok učenci 9. razreda
26. 6. – 9. 7. 2020 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. 8. – 31. 8. 2020 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
4. 5. – 15. 6. 2020 1. rok učenci 9. razreda
4. 5. – 24. 6. 2020 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. 8. – 31. 8. 2020 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

2019 hétfő 9. 2. A TANÉV KEZDETE
hétfő – péntek 10. 28. –11. 1. ŐSZI SZÜNET
csütörtök 10. 31. A REFORMÁCIÓ NAPJA
péntek 11. 1. MINDENSZENTEK ÜNNEPE
hétfő 23. 12. ÜNNEPI MŰSOR AZ ÖNÁLLÓSÁG ÉS AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ALKALMÁBÓL
kedd 24. 12. TANÍTÁSI SZÜNNAP, helyettesítjük 2020. 6. 20-án
szerda 25. 12. KARÁCSONY
csütörtök 26. 12. AZ ÖNÁLLÓSÁG ÉS AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
szerda – csütörtök 25. 12. – 2. 1. ÚJÉVI SZÜNET
2020 szerda – csütörtök 1. 1. –1. 2. ÚJÉV
péntek 1. 3. TANÍTÁSI SZÜNNAP
péntek 1. 31. AZ 1. ÉRTÉKELÉSI SZAKASZ ZÁRÁSA
péntek 2. 7. ÜNNEPI MŰSOR A SZLOVÉN KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL
szombat 2. 8. PREŠEREN – NAP, SZLOVÉN KULTÚRÜNNEP
péntek – szombat 2. 14. in 2. 15. TÁJÉKOZTATÁSI NAPOK A KÖZÉPISKOLÁKBAN
hétfő – péntek 2. 24. – 2. 28. TÉLI SZÜNET
hétfő 4. 13. HÚSVÉTHÉTFŐ
hétfő 4. 27. AZ ELLENÁLLÁS NAPJA
hétfő – péntek 4. 27. –5. 1. MÁJUS ELSEJI SZÜNET
péntek – szombat 5. 1. –5. 2. A MUNKA ÜNNEPE

kedd

csütörtök

hétfő

 

5. 5.

5. 7.

5. 11.

Országos tudásfelmérés szlovén/magyar nyelvből a 6. és a 9.o. számára

Országos tudásfelmérés matematikából a 6. és a 9.o. számára

Országos tudásfelmérés sportból a 9. o., idegen nyelvből a 6. o. számára

hétfő 6. 15. A 2. ÉRTÉKELÉSI SZAKASZ ZÁRÁSA A 9. OSZTÁLY SZÁMÁRA; BIZONYÍTVÁNY- ÉS ÉRTESÍTÉSOSZTÁS
szombat 6. 20. TANÍTÁS – 2019. december 24-én tanítási szünnapot helyettesítünk
szerda 6. 24.

A 2. ÉRTÉKELÉSI SZAKASZ ZÁRÁSA AZ 1-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA; BIZONYÍTVÁNY- ÉS ÉRTESÍTÉSOSZTÁS;

TANÍTÁS ÉS ÜNNEPI MŰSOR A SZLOVÉN ÁLLAMISÁG NAPJA ALKALMÁBÓL

kedd 6. 25. AZ ÁLLAMISÁG NAPJA
  péntek – hétfő 6. 26. –8. 31. VAKÁCIÓ

 
 
 
Dostopnost