Kontakt:02/578-84-30
 

Vizija vrtca-Az óvoda víziója

V našem vrtcu si prizadevamo zagotavljati dobre pogoje za zdravo rast in razvoj otrok, strokovno rast zaposlenih, spodbudno klimo in racionalno poslovanje ob ohranjanju kakovosti dela.

Razvijamo sodoben koncept državljanstva, ki temelji na upoštevanju človekovih pravic in demokratičnih medsebojnih odnosov, ki spodbujajo zavedanje lastne identitete in kulture ter spoznavanje in sprejemanje drugih kultur, saj živimo na dvojezičnem področju.

Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot so: zdrav in zadovoljen otrok, delavec, odgovornost, pravičnost do vseh otrok, staršev in sodelavcev, spoštovanje, strokovnost in sodelovanje.

VIZIJA VRTCA

Prizadevamo si ustvarjati dobre pogoje za zdravo rast in razvoj otrok,

strokovno rast zaposlenih, spodbudno klimo

in racionalno poslovanje ob zagotavljanju kakovosti dela.

AZ ÓVODA VÍZIÓJA

Igyekszünk jó feltételeket biztosítani a gyermek egészséges növekedése

és fejlődése érdekében, serkenteni a dolgozók szakmai növekedését,

a kedvező légkört és a racionális gazdálkodást a minőséges munka mellett.

                                                          John Ruskin

Vrtec Pikapolonica Dobrovnik deluje v okviru DOŠ Dobrovnik – KÁI Dobronak. Je javni vrtec in izvaja javno-veljavni programi predšolske vzgoje v skladu z Zakonom o vrtcih. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda je:

Ustanovitelj:                 Občina Dobrovnik

Alapító:                          Dobronak Község

Soustanovitelj:     Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik

Társalapító:          Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Logotip vrtca – Az óvoda logója:  V pripravi

Dvojezična Osnovna Šola Dobrovnik

Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak

VRTEC PIKAPOLONICA DOBROVNIK / DOBRONAKI KATICABOGÁR ÓVÓDA

9223 Dobrovnik 266/j

 

Sedež vrtcaAz óvoda székhelye

Vrtec Pikapolonica Dobrovnik deluje kot enota/vrtec ob Dvojezični osnovni šoli Dobrovnik, Dobrovnik 266/j, 9223 Dobrovnik, in s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu otrok na območju občine Dobrovnik, ki zajema KS Dobrovnik, KS Žitkovci in KS Strehovci.