Kontakt:02/578-84-30
 

Šolski koledar – Az iskolanaptár

Začetek pouka v šolskem letu 2021/2022 je 1. septembra (sreda) 2021 in konec 24. junija 2022 (petek). Učenci 9. razreda pouk končajo 15. junija 2022 (sreda).

A tanév a 2021/22-es tanévben, 2021. szeptember 1-jén (szerdán) kezdődik és 2022. június 24-én (pénteken) ér véget. A 9. osztályosok 2022. június 15-én (szerdán) fejezik be a tanítást.

Na podlagi 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole minister oz. ministrica za šolstvo in šport izda podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za predmetne, razredne in popravne izpite ter datume razdelitve izkazov in spričeval. Osnovna šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar. Az általános iskolák iskolai naptáráról szóló szabályzat 14. cikke értelmében a Az oktatási és sportminiszter részletesebb utasításokat ad ki a tanórák, az ünnepek és a szabadnapokon zajló foglalkozások elosztásáról, a tantárgyi, osztály- és javítóvizsgák határidejéről, valamint a nyilatkozatok és bizonyítványok kiosztásának időpontjáról. Az általános iskola meghatározhatja az éves munkatervben, hogy a tanévben két tanítási napot más időpontban tart meg, mint amit az iskolai naptár az oktatásra meghatároz.

1. septembra tekočega šolskega leta minister objavi sklep o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda v šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja. Istočasno objavi tudi sklep o določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje iz določenega tretjega predmeta v devetem razredu. Za našo šolo je v šolskem letu 2021/2022 določen predmet geografija. A miniszter a folyó tanévben, szeptember 1-jén, határozatot tesz közzé legfeljebb négy tantárgy kiválasztásáról a harmadik tantárgy meghatározásához, amelyből a 9. évfolyamos tanulók országos tesztet írnak a tanévben. Ugyanakkor határozatot tesz közzé azon iskolák meghatározásáról is, amelyekben a kilencedik évfolyamon egy meghatározott harmadik tantárgyból származó ismereteket ellenőríznek. A 2021/2022-es tanévben iskolánk számára a földrajz tantárgyat határozták meg.

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

2021sreda1. 9.ZAČETEK POUKA
ponedeljek – ponedeljek25.10. – 1.11.JESENSKE POČITNICE
nedelja31. 10.DAN REFORMACIJE
ponedeljek1. 11.DAN SPOMINA NA MRTVE
petek24. 12.PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
sobota25. 12.BOŽIČ
nedelja26. 12.DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
sobota – nedelja25. 12. – 2. 1.NOVOLETNE POČITNICE
2022sobota – nedelja1. 1. – 2. 1.NOVO LETO
ponedeljek31. 1.ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
petek4. 2.PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
ponedeljek7. 2.POUKA PROST DAN
torek8. 2.PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek – sobota11. in 12. 2.INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek – petek28. 2. – 4. 3.ZIMSKE POČITNICE
ponedeljek18. 4.VELIKONOČNI PONEDELJEK
sreda27. 4.DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
sreda – ponedeljek27. 4. – 2. 5.PRVOMAJSKE POČITNICE
nedelja – ponedeljek1. 5. – 2. 5.PRAZNIK DELA
sreda petek torek4. 5. 6. 5. 10. 5.NPZ iz slovenščine/madžarščine za 6. in 9.r. NPZ iz matematike za 6. in 9.r. NPZ iz geografije za 9.r., tujega jezika za 6.r.
sreda15. 6.ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. R.; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
  petek  24. 6.ZAKLJUČEK 2. OCENJ. OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. R.; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL; POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
sobota25. 6.DAN DRŽAVNOSTI
ponedeljek – torek27. 6. – 31. 8.POLETNE POČITNICE

A 2021/22-ES TANÉV ISKOLANAPTÁRA

2021szerda9. 1.A TANÉV KEZDETE
hétfő – hétfő10. 25. –11. 1.ŐSZI SZÜNET
vasárnap10. 31.A REFORMÁCIÓ NAPJA
hétfő11. 1.MINDENSZENTEK ÜNNEPE
péntek12. 24.ÜNNEPI MŰSOR AZ ÖNÁLLÓSÁG ÉS AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ALKALMÁBÓL
szombat12. 25.KARÁCSONY
vasárnap12. 26.AZ ÖNÁLLÓSÁG ÉS AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
szombat – vasárnap25. 12. – 2. 1.ÚJÉVI SZÜNET
2022szombat – vasárnap1. 1. – 1. 2.ÚJÉV
hétfő1. 31.AZ 1. ÉRTÉKELÉSI SZAKASZ ZÁRÁSA
péntek2. 4.ÜNNEPI MŰSOR A SZLOVÉN KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL
hétfő7. 2.TANÍTÁSI SZÜNNAP
kedd8. 2.PREŠEREN – NAP, SZLOVÉN KULTÚRÜNNEP
péntek – szombat2. 11. in 2. 12.TÁJÉKOZTATÁSI NAPOK A KÖZÉPISKOLÁKBAN
hétfő – péntek2. 28. – 3. 4.TÉLI SZÜNET
hétfő4. 18.HÚSVÉTHÉTFŐ
szerda4. 27.AZ ELLENÁLLÁS NAPJA
kedd – péntek4. 27. – 5. 2.MÁJUS ELSEJI SZÜNET
szombat – vasárnap5. 1. –5. 2.A MUNKA ÜNNEPE
szerda péntek kedd  5. 4. 5. 6. 5. 10.Országos tudásfelmérés szlovén/magyar nyelvből a 6. és a 9.o. számára Országos tudásfelmérés matematikából a 6. és a 9.o. számára Országos tudásfelmérés földrajzból a 9. o., idegen nyelvből a 6. o. számára
szerda6. 15.A 2. ÉRTÉKELÉSI SZAKASZ ZÁRÁSA A 9. OSZTÁLY SZÁMÁRA; BIZONYÍTVÁNY- ÉS ÉRTESÍTÉSOSZTÁS
péntek6. 24.A 2. ÉRTÉKELÉSI SZAKASZ ZÁRÁSA AZ 1-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA; BIZONYÍTVÁNY- ÉS ÉRTESÍTÉSOSZTÁS; TANÍTÁS ÉS ÜNNEPI MŰSOR A SZLOVÉN ÁLLAMISÁG NAPJA ALKALMÁBÓL
szombat6. 25.AZ ÁLLAMISÁG NAPJA
hétfő – kedd6. 27. –8. 31.VAKÁCIÓ