Kontakt:02/578-84-30
 

Oddelki-Tagozatok

ODDELKI IN PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE

TAGOZATOK ÉS ÓVODAI PROGRAMOK

Vrtec Dobrovnik obiskujejo otroci starosti od 1 do 6 let. V letošnjem šolskem letu jih je 28, razporejeni so v dveh oddelkih. Oddelke otrok smo oblikovali pred začetkom novega šolskega leta v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Otroke s posebnimi potrebami integriramo v redne oddelke vrtca in na osnovi Odločbe o usmerjanju zagotovimo dodatno strokovno pomoč ustrezne strokovne osebe.

Vzgojno-izobraževalni proces poteka v dveh starostnih obdobjih otrok:

A nevelési-oktatási folyamat két korcsoportban zajlik:

  • prvo starostno obdobje (otroci od 1. do 3. leta),
  • drugo starostno obdobje (otroci od 4. do 6. leta).

Otroci so lahko razporejeni v oddelke, ki so starostno:

  • homogeni (otroci v razponu enega leta),
  • heterogeni (otroci v razponu več let – prvega ali drugega starostnega obdobja),
  • kombinirani (otroci v razponu več let – prvega in drugega starostnega obdobja).

Vpisani otroci za šolsko leto 2015/16 so razporejeni v dva oddelka.

Óvodánk 2 csoporttal működik. Nevelési céljainkat vegyes életkorú csoportokban valósítjuk meg. Ennek előnye, hogy az új gyermekek könnyebben szoknak be az oviba, hiszen látják, hogy a nagyok milyen jól érzik magukat. A nagyok szívesen segítenek a kisebbeknek.