Kontakt:02/578-84-30
 

O našem vrtcu

PREDSTAVITEV VRTCA IN ORGANIZACIJA DELA 

Vrtec Dobrovnik deluje v okviru DOŠ Dobrovnik in izvaja programe predšolske vzgoje v

skladu z Zakononom o vrtcih. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda je:

Ustanovitelj: Občina Dobrovnik

Soustanovitelj: Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik

Logotip vrtca – Az óvoda logója:

vrtec_logo

Sedež vrtca je v Dvojezični osnovni šoli Dobrovnik 266/j, 9223 Dobrovnik – Dobronak,

Vrtec Dobrovnik pa deluje na naslovu Dobrovnik 251/c, 9223 Dobrovnik – Dobronak

in s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu otrok na območju

občine Dobrovnik, ki zajema KS Dobrovnik, KS Žitkovci in KS Strehovci.